Faite soci@

 

Se aínda non eres soci@ de Roteiros de Lalín – Viarum Dezae, anímate a camiñar con nós.

Para o ano 2024 non subimos as cuotas e podes facerte soci@ únicamente por 20 euros ao ano.

Para facerte soci@:

Nome completo (obrigatorio)

DNI (obrigatorio)

Teléfono (obrigatorio)

Domicilio (obrigatorio)

Poboación/Cidade/Vila

Código Postal

Concello de procedencia (obrigatorio)

Data de nac. AAAA-MM-DD (obrigatorio)

Correo electrónico (obrigatorio)

Talla de camiseta (S-M-L-XL-XXL)

Manifesto a miña vontade de facerme soci@ do Club Roteiros de Lalín e da Asociación Cultural Viarum Dezae durante o ano 2024 por un prezo global de 20 euros
SIO pagamento da cuota de socio 2024 (20 euros) pódelo facer en metálico ou ben por transferencia ao número de conta:

IBAN ES97 3070 0036 7962 4846 6119
CAIXA RURAL GALEGA

Igualmente se queres facer a licenza federativa tramitamoscha. En tal caso os prezos a ingresar serían:
110 euros (90licenza+20cuotasoci@) para a licenza que cubre actividades en España, Portugal, Marrocos, Andorra, Pirineo francés.
84 euros (64licenza+20cuotasoci@) para a licenza que cubre só en Galicia.
Os que fixestes licenza con Roteiros de Lalín o ano pasado tedes un desconto e os prezos serían:
80 euros que inclúe soci@ e a licenza que cubre actividades en España, Portugal, Marrocos, Andorra, Pirineo francés.
64 euros que inclúe soci@ e a licenza que cubre actividades en Galicia.

Moitas grazas polo teu apoio.


Protección de datos. Para dar cumprimento á normativa sobre protección de datos informamos que os datos persoais facilitados por vostede serán incorporados a un ficheiro do que será responsable o Club Roteiros de Lalín e a Asociación Cultural Viarum Dezae. Únicamente solicitamos datos necesarios para dalo de alta como asociad@ destas agrupacións. Os datos son recollidos baixo un compromiso de confidencialidade e non serán cedidos a terceiros sen o seu consentimento salvo causa legal que nos obrigue a elo. Os datos serán conservados o mínimo tempo necesario e serán eliminados en todo caso transcurrido un ano dende a baixa como soci@. Vostede pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición solicitándoo por escrito a Roteiros de Lalín e a Asociación Cultural Viarum Dezae no correo electrónico viarumdezae@gmail.com


_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

Se aínda non eres soci@ de Roteiros de Lalín – Viarum Dezae, anímate a camiñar con nós.

Facéndote soci@ ademais de apoiar este proxecto teredes as seguintes vantaxes:

Cobertura por pólizas de seguro de responsabilidade civil e de seguro de accidentes nas vosas andainas dentro das condicións e da duración das pólizas contratadas.

Tramitaremos a vosa licenza federativa na Federación Galega de Montañismo se así o solicitades, e a partir do segundo ano pagaredes só a metade do seu custe, dentro das dispoñibilidades orzamentarias que teñamos.

saida ruta castro de sestelo

Roteiros de Lalín comezou no ano 2015 como un grupo de voluntariado impulsado dende o Concello de Lalín. O proxecto foi avanzando grazas ao apoio de moita xente que colaborou nos traballos organizativos e participou nas actividades que realizamos ao longo destes primeiros catro anos.

Pensamos que para ser máis efectivos e ter máis posibilidades de actuación era necesario ter entidade propia, sen cambiar a nosa filosofía colaborativa e de voluntariado, e mantendo tamén as nosas actividades totalmente abertas a todas as persoas que desexen participar. Decidimos que Roteiros de Lalín se constituíse coma un club deportivo coa idea de dalo de alta na Federación Galega de Montañismo. Tamén creamos unha asociación cultural Viarum Dezae para a través de ela impulsar a conservación dos camiños tradicionais da nosa comarca e tamén a paisaxe, o patrimonio e o medio ambiente.

Cremos que Lalín e a comarca de Deza teñen moitísimo potencial para ser un destino turístico diferenciado pois podemos ofrecer aos que veñan a coñecernos un patrimonio, unha paisaxe e unha gastronomía singulares, contando ademais cunha situación privilexiada no centro de Galicia. Nese sentido tratamos de aportar o noso traballo para situar a Lalín e a Comarca de Deza nunha boa posición no sector das actividades no medio natural, sumándonos a excelente labor que están facendo tamén outros colectivos como os clubs de ciclismo, de atletismo, de carreiras de montaña, triatletas e de equitación entre outros, cos que esperamos poder desenvolver actuacións conxuntas.

Pedímosvos a todas as persoas que queirades apoiarnos que vos inscribades como soci@s o que nos dará máis forza para seguir traballando e para que tamén poidades ter algunhas ventaxas como dispoñer dunha licencia federativa se así o solicitades.